Algemene Voorwaarden TAC CITY

 • Hierbij zie ik voor altijd af van enige aansprakelijkheid die ik zou kunnen aanvoeren tegen Tac City, de speelterreineigenaars of enig andere deelnemer aan het airsoftspel; ongeacht de aard en de oorzaak van de verwonding.
 • De deelnemer verklaart zich nadrukkelijk te distantiëren ten opzichte van politieke, religieuze of andere groeperingen.
 • Tac City kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan het materiaal of bezittingen van de deelnemers. Dit geschiedt geheel op eigen risico.
 • Ik zal mij houden aan het reglement en de spelregels van de NABV, evenals die van TAC CITY . Ook zal ik zorg dragen voor het materiaal dat ik ter beschikking krijg.
 • Ik beloof van steeds oogbescherming en/of gezichtsbescherming te dragen en deze in het terrein nooit af te nemen. Ik neem er kennis van dat er geen tussenkomst is van de verzekering bij oogletsel of tand letsel.
 • Tac City is niet aansprakelijk voor letsel aan uzelf of anderen.
 • U neemt vrijwillig deel aan een airsoft event en bent lichamelijk in staat om dit te doen.
 • Deelnemer dient zich te allen tijde aan alle veiligheidsvoorschriften te houden en de richtlijnen van de Marshalls strikt op te volgen.
 • Ik ben volledig op de hoogte van risico’s t.o.v. mezelf en anderen met betrekking tot het airsoftspel en dat ik nooit onder eender welke omstandigheden iemand met opzet zal schaden.
 • Foto’s en overig beeldmateriaal wat genomen wordt op een event kan gebruikt worden voor promotie doeleinden.
 • Door het tekenen van deze verklaring geeft de deelnemer van het evenement hier stilzwijgend toestemming voor en ziet hij af van eventuele vergoeding voor portretrecht of andere.